Všeobecné pravidlá

1. Registrácia a užívateľský účet

1.1 Užívateľ sa registráciou na týchto stránkach zaväzuje k dodržovaniu všetkých pravidiel a je jeho povinnosťou byť s nimi oboznámený.
1.2 Užívateľ je povinný pri registrácii zadať pravdivé a platné údaje.
1.3 Administrátori si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť, zmazať alebo inak obmedziť užívateľský účet.
1.4 Každý užívateľ môže mať iba jeden užívateľský účet. Trestom za založenie duplicitného účtu (poprípade účtov) je trvalý BAN na všetky účty.
1.5 Každý užívateľ je povinný riadiť sa a dodržiavať zákony Slovenskej republiky.
1.6 Užívateľské meno nesmie mať tvar webovej adresy či hanlivých výrazov. Výnimku v názve užívateľského mena môže udeliť administrátor.
1.7 Každý užívateľ je povinný pravidelne sledovať a plne akceptovať príspevky a nariadenia v sekci fóra “Assetto Corsa Central – Dôležité informácie”.
1.8 Registrácia na týchto stránkach je bezplatná. Každý nový registrovaný užívateľ dostane pridelenú členskú úroveň “Standard”. Vybraný obsah stránok alebo účasť vo vybraných závodoch a šampionátoch môže byť podmienená vlastníctvom vyššej členskej úrovne – viac informácií nájdete v sekcii “Členské úrovne“.
1.9 Užívateľ súhlasí s tým, že nemá nárok na úhrady akejkoľvek škody vzniknutej prístupom na stránky Assetto Corsa Central.

2. Prispievanie na diskusnom fóre

2.1 Užívateľ se zaväzuje prispievať obsahom relevantným k téme daného fóra, administrátori a moderátori môžu kedykoľvek bez udania dôvodu mazať príspevky užívateľov, ak to uznajú za nutné.
2.2 Užívateľ se zaväzuje neprispievať pohoršujúcim, hanlivým, nevhodným, obscénnym, vulgárnym, zastrašujúcim, sexuálne orientovaným, rasovo motivovaným alebo akýmkoľvek iným obsahom, ktorý by mohol porušovať platné zákony Vašej krajiny, zákony Slovenskej republiky alebo platné medzinárodné právo.
2.3 Sú zakázané verejné diskusie na témy, ktoré nie sú v súlade so zákonmi SR.
2.4 Je zakázané zakladať duplicitné témy (=témy, ktoré už na tomto fóre existujú). Vždy použite už existujúcu tému – využite vyhľadávanie na fóre.
2.5 Pri zakladaní tém sa snažte vystihnúť zodpovedajúci názov. Témy typu “Pls pomoc”, “POMOOOC!!”, “Mám problém” a podobné budú zmazané.
2.6 Platí prísny zákaz akéhokoľvek SPAMU a OT (OffTopic – príspevok, ktorý sa netýka danej témy).
2.7 V prípade linkov odkazujúcich na externé stránky mimo Assetto Corsa Central budú tolerované iba webové odkazy, ktoré budú informačne prínosné pre tento web a nebudú odkazovať na iné weby za účelom reklamy.
2.8 Na fóre je prísny zákaz zverejňovania odkazov na stránky s warez tématikou.
2.9 Je zakázané napadanie užívateľov na tomto fóre, sprosté a vulgárne prejavy, rasová, náboženská, sexuálna a iná diskriminácia a porušovanie platných zákonov Slovenskej republiky.
2.10 Je zakázané porušovať autorské práva zverejňovaním diel tretích osôb bez ich súhlasu.
2.11 Akékoľvek VEREJNÉ obviňovanie, ohováranie a napadanie administrátorov, moderátorov a v špecifických prípadoch aj užívateľov bude znamenať Vaše OKAMŽITÉ vylúčenie z tohto webu. Slovo moderátorov tohoto fóra je konečné – akákoľvek verejná polemika o ich rozhodnutí bude potrestaná, prípadne až vylúčením z týchto stránok.
Ak potrebujete riešiť konflikt s akýmkoľvek moderátorom, administrátorom či užívateľom, obráťte se výhradne pomocou SÚKROMNÝCH (PM, skype, e-mail) komunikačných kanálov priamo na konkrétnu osobu, poprípade na kohokoľvek z administrátorov.
2.12 Dodržujte súkromie užívateľov a skupín. Spamovanie schránok (mail či PM), zverejnenie osobných údajov alebo privátnej komunikácie bez výslovného súhlasu daného užívateľa a vynášanie privátneho obsahu zo súkromných fór a sekcií je zakázané.
2.13 Inú farbu písma môžu použiť iba moderátori a administrátori fóra k oznamujúcim účelom.
2.14 Každý užívateľ je osobne zodpovedný za každý svoj príspevok na tomto fóre.
2.15 Ak užívateľ dospeje k názoru, že nejaký príspevok akýmkoľvek spôsobom porušuje pravidlá (spam, offtopic, duplicita atď…), tak jediný povolený spôsob riešenia z jeho strany je ohlásenie daného príspevku moderátorom alebo administrátorom.

3. Postihy za porušenie pravidiel

Za každé porušenie týchto pravidiel môžu udeliť moderátori varovanie.
3.1 Prvé varovanie – žiaden postih
3.2 Druhé varovanie – BAN na 1 deň
3.3 Tretie varovanie – BAN na 7 dní
3.4 Štvrté varovanie – Permanentný BAN
3.5 V prípade závažnejšieho porušenia týchto pravidiel je možné udeliť okamžite BAN bez predchodzieho varovania.

4. Pravidlá teamspeaku / mumble

4.1 Snažte sa nespamovať zbytočnými informáciami, hlavne pri väčšom počte užívateľov v miestnosti.
4.2 Nastavte si aktiváciu mikrofónu tlačidlom / klávesou !

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Každý užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá. Neznalosť týchto pravidel Vás neospravedlňuje.
5.2 Prevádzkovateľ Assetto Corsa Central si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť bez predošlého upozornenia !