Skupiny – ako vytvoriť skupinu

Skupiny – čo to je?

Jednou z funkcií tohto webu je možnosť zlučovať užívateľov do skupín. Skupiny sa môžu používať na rôzne účely, každý registrovaný užívateľ má práva vytvárať skupiny a môže byť súčasne členom viacerých skupín bez obmedzenia. Každá skupina môže mať ľubovoľný počet členov.

Skupina má svoju vlastnú stránku – niečo podobné ako nástenku, kde môžu prispievať všetci členovia skupiny. Na nástenku môžete pridávať text, obrázky, videá, odkazy…
Takisto môže mať skupina svoje vlastné vlákno fóra, nové príspevky sa zobrazujú takisto na hlavnej stránke príslušnej skupiny. Prístup do fóra skupiny závisí od toho o aký typ skupiny sa jedná.

Skupiny môžu byť troch rôznych typov:

  • verejná skupina
  • súkromná skupina
  • skrytá skupina

Verejná skupina

Členom verejnej skupiny môže byť každý registrovaný užívateľ, stačí ak si ju nájde v zozname skupín a môže sa stať jej členom. Nepotrebuje žiadne potvrdenie, ani pozvánku.
Ak pri zakladaní verejnej skupiny jej zakladateľ (administrátor skupiny) nechá vytvoriť aj vlákno vo fóre, toto vlákno bude prístupné takisto komukoľvek.

Súkromná skupina

Tento typ skupiny je najpoužívanejší. Každá súkromná skupina má svojho administrátora, teda užívateľa ktorý ju vytvoril. Ten môže udeliť ďalším členom práva na správu tejto skupiny – to budú moderátori skupiny.
Súkromná skupina je viditeľná v zozname skupín, ale jej členom sa môže stať iba užívateľ, ktorému členstvo potvrdí administrátor, alebo jeden z moderátorov skupiny ak nato majú práva. Kto nie je členom takejto skupiny tak neuvidí jej nástenku ani ďalší obsah a nebude mať prístup do vlákna fóra tejto skupiny.
Užívateľ si na členstvo v tomto type skupiny musí najskôr poslať žiadosť o prijatie, ktoré musí administrátor (moderátor) potvrdiť / zamietnuť.
Administrátor (moderátor) má takisto možnosť posielať pozvánky na členstvo v skupine.

Tento typ skupiny sa používa aj ako Týmové skupiny. Nástenka týmovej skupiny sa dá ideálne použiť vtedy, keď chcete týmovým kolegom nechať odkaz, poslať fotku, video atď.

Skrytá skupina

Skrytá skupina je podobná ako súkromná skupina. Tento typ skupiny sa nezobrazuje vo výpise skupín a teda užívateľ si nevie poslať sám žiadosť o prijatie.
Členom tejto skupiny sa môže stať iba ten užívateľ, ktorý dostane pozvánku od administrátora, alebo jedného z moderátorov skupiny.

Ako si založiť vlastnú skupinu?

Na príklade si ukážeme, ako si založiť vlastnú týmovú skupinu – bude to súkromná skupina.

1. Klik na odkaz “Skupiny” a potom na záložku “Vytvoriť skupinu” – obr.1

2. Zadaj názov skupiny, v našom príklade názov týmu, môžeš napísať krátky popis – obr.2

3. V ďalšom kroku sa nastavuje aký typ skupiny zakladáš a kto môže do skupiny pozývať nových ľudí – obr.3

4. V ďalšom kroku je možnosť automaticky založiť pre skupinu vlastné fórum. V závislosti od typu skupiny budú aj práva na fóre. Ak je skupina privátna tak aj jej fórum bude privátne a budú tam mať prístup iba členovia skupiny – obr.4

5. Ďalší krok – tu môžeme nahrať obrázok skupiny. Pomer strán 1:1, doporučujem minimálne rozmer 100×100 pixelov. – obr.5

6. V poslednom kroku si môžete vybrať ľudí z Vášho zoznamu priateľov, ktorým pošlete pozvánku do skupiny. Pozvánky sa samozrejme dajú posielať aj dodatočne. – obr.6