Rolling start – letmý štart

Priebeh a pravidlá letmého štartu

1. Piloti sa pred štartom zoradia na grid a čakajú na zelenú

2. Po naskočení zeleného svetla sa piloti opatrne rozbehnú do letmého kola

Ide sa za sebou, je zakázané predbiehať. Leader závodu dodržuje rýchlosť cca 120kmh. Je povolené zahrievať pneumatiky kľučkovaním.
Je prísne zakázané zahrievať brzdy spôsobom rozbeh-brzda, rozbeh-brzda, celé pole ide plynule 120kmh.
Brzdy je povolené zahrievať brzdením do plynu. Ak z nejakého dôvodu pilot vypadne z formácie a stratí svoju pozíciu nesmie sa vracať na svoje pôvodné miesto, ale zaradí sa na koniec celého štartového poľa.

3. V danom úseku trate admin závodu vydá povel LEADER MAX 90 FORMACE

Aby ste videli povely aj počas jazdy treba mať zapnutú aplikáciu na chat. Leader a celé pole spomalí na 90kmh, od tohto momentu je zakázané zahrievať pneumatiky a brzdy a piloti sa zoradia do dvojradu.

4. Celú cieľovú rovinku idú piloti vo formácii ( dvojrad ) rýchlosťou 90kmh a pripravia sa na štart

5. Keď pilot pretne štartovú čiaru môže pridať plný plyn a začať závodiť

To znamená že piloti odštartujú postupne, vždy až keď pretnú štartovú čiaru a nie skôr

Pridaj komentár