ACC Toyota GT86 Cup

@petrdolezal – 7.19 Neodhlásenie alebo neospravedlnenie sa pilota prihláseného do závodu do 2hod pred začiatkom kvalifikácie – zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závode, ktorého sa pilot v danom šampionáte zúčastní.

@negryk – 7.19 Neodhlásenie alebo neospravedlnenie sa pilota prihláseného do závodu do 2hod pred začiatkom kvalifikácie – zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závode, ktorého sa pilot v danom šampionáte zúčastní.

@gallactic-raceground – 7.19 Neodhlásenie alebo neospravedlnenie sa pilota prihláseného do závodu do 2hod pred začiatkom kvalifikácie – zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závode, ktorého sa pilot v danom šampionáte zúčastní.

@kiyo69 – 7.19 Neodhlásenie alebo neospravedlnenie sa pilota prihláseného do závodu do 2hod pred začiatkom kvalifikácie – zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závode, ktorého sa pilot v danom šampionáte zúčastní.

@mikre – 7.19 Neodhlásenie alebo neospravedlnenie sa pilota prihláseného do závodu do 2hod pred začiatkom kvalifikácie – zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závode, ktorého sa pilot v danom šampionáte zúčastní.