ACC Historic Cup

Základné ustanovenia:

Jazdci sa riadia všeobecnými a závodnými pravidlami portálu ACC, až na dole uvedené výnimky.
Administrátor si vyhradzuje právo meniť v priebehu šampionátu kalendár závodov (podľa aktuálnej ponuky okruhov a ich kvality), najneskôr však 3 týždne pred závodom a takisto si vyhradzuje právo upraviť v priebehu šampionátu pravidlá, ak by to vyžadovali okolnosti (update hry, systému apod.)

V tomto šampionáte neplatí závodné pravidlo 1.6, použitie klávesy ESC je bez obmedzení.

Bodování

Bodovat bude celé pole.
V závodě první +3 body, druhý +2 body, třetí +1 bod.

Příklad při 20 jezdcích. 23,21,19,17,16,15,14,13,12,…, atd.