ACC Historic Cup

Skiny

Template pre skinovanie – download

Skinpack defaults download ( balík defaultných skinov – povinné )
Skinpack users v1 download ( balík užívateľských skinov – povinné )
Skinpack users v2 download ( balík užívateľských skinov – povinné )

Stačí stiahnuť a inštalovať skinpack defaults + poslednú verziu skinpack users, predchádzajúce verzie skinpack users nie sú potrebné…

Trate

Silverstone-national_osrw_v1.1.rar download
Toto nie je samostatná trať, je to addon k originálnej trati, žiadne súbory originálnej trate sa neprepisujú.
Tento addon rozširuje počet miest na rošte z pôvodných 24 na 32, žiadne iné parametre trate nie sú zmenené.
Je nutné mať aj originálnu trať.

ks_zandvoort_osrw_v1.1
Toto nie je samostatná trať, je to addon k originálnej trati, žiadne súbory originálnej trate sa neprepisujú.
Tento addon rozširuje počet miest na rošte z pôvodných 18 na 30, žiadne iné parametre trate nie sú zmenené.
Je nutné mať aj originálnu trať.

magione_osrw_v1.1
Toto nie je samostatná trať, je to addon k originálnej trati, žiadne súbory originálnej trate sa neprepisujú.
Tento addon rozširuje počet miest na rošte z pôvodných 18 na 32, žiadne iné parametre trate nie sú zmenené.
Je nutné mať aj originálnu trať.

nurburgring_sprint_osrw_v1.1
Toto nie je samostatná trať, je to addon k originálnej trati, žiadne súbory originálnej trate sa neprepisujú.
Tento addon rozširuje počet miest na rošte z pôvodných 24 na 36, žiadne iné parametre trate nie sú zmenené.
Je nutné mať aj originálnu trať.

Aosta Grand Sport v3.4.2 OSRW 32pitboxes
1. Zmažte pôvodnú verziu trate – v zložke assettocorsa\content\tracks\aosta – zmazať celú zložku aosta
2. Nainštalujte aosta_grand_sport_3.4.2.osrw.zip klasickým spôsobom

Nordschleife Cup + Endurance OSRW v1.5 34pitboxes
Toto nie je samostatná trať, je to addon k originálnej trati, žiadne súbory originálnej trate sa neprepisujú.
Tento addon rozširuje počet miest na rošte z pôvodných 24 na 32, žiadne iné parametre trate nie sú zmenené.
Je nutné mať aj originálnu trať.