ACC GT3 Challenge

Základné ustanovenia:

Jazdci sa riadia všeobecnými a závodnými pravidlami portálu ACC, až na dole uvedené výnimky.
Administrátor si vyhradzuje právo meniť v priebehu šampionátu kalendár závodov (podľa aktuálnej ponuky okruhov a ich kvality), najneskôr však 3 týždne pred závodom a takisto si vyhradzuje právo upraviť v priebehu šampionátu pravidlá, ak by to vyžadovali okolnosti (update hry, systému apod.)

V každom závode ACC GT3 Challenge je povinný minimálne jeden pitstop. Nedodržanie tohto pravidla znamená diskvalifikáciu zo závodu.

Bodovanie

Kvalifikácia:
Bodovaných bude prvých 5 jazdcov v kvalifikácii:
5, 4, 3, 2, 1

Závod:
Bodovaných bude prvých 18 jazdcov, ktorí dokončia závod:
25, 20 ,17 ,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Balasty

Prvých 8 pilotov v priebežnom poradí dostane pre nasledujúci závod balast a to:
80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 kg

Výber auta

Každý pilot si pred prvým závodom šampionátu vyberie auto s ktorým bude závodiť. Dvaja piloti v jednom závodnom týme môžu mať každý iné auto. Auto s ktorým pilot nastúpi do prvého závodu sa považuje za jeho vybrané auto.

V priebehu sezóny je povolené 1x zmeniť auto bez následkov.
Ak pilot zmení auto viac ako 2x a viac, po tejto výmene auta sa pilotovi anulujú všetky body v celkovom hodnotení, ktoré získal pred výmenou vozidla.

Pomocníci

Povolení pomocníci na šampionát ACC GT3 Challenge:
ABS: factory
TC: factory

Návšteva boxov

Počas závodu je pilot povinný aspoň 1x zastaviť v boxoch. NIE JE povinná výmena pneumatík.